Capella Musica Sacra

De Capella Musica Sacra legt zich toe op het uitvoeren van de geestelijke polyfone muziek. Het repertoire bestaat veelal uit werken uit de vijftiende en zestiende eeuw van componisten zoals Byrd, Palestrina, des Prez en Victoria. Maar ook recentere - niet alledaagse - componisten worden niet geschuwd. Zo heeft het koor de St. Joris mis van Herman Finkers meerdere malen uitgevoerd. Het koor is opgericht in 2007 en voortgekomen uit de polyfone geleding van het Sint Jozefkoor waarvan de meerstemmige traditie teruggaat naar de jaren ‘30 van de vorige eeuw. De primaire doelstelling van de Capella is het waarborgen van de continuïteit van de polyfonie in de St. Jozefkerk tijdens de kerkelijke Hoogfeesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

In 2022 zal het koor zich in het kader van het 100-jarig jubileum van het Sint Jozefkoor gaan richten op het project Polyfonie door de eeuw(en) heen: een uitvoering van meerstemmige werken zoals die in de afgelopen 100 jaar door het Sint Jozefkoor en de Sint Jozefzangertjes uitgevoerd zijn. Doelstelling is o.a. om zoveel mogelijk oud-leden van de Sint Jozefzangertjes en het Sint Jozefkoor bij dit project te betrekken. Uiteraard is ook iedereen die interesse heeft om te participeren in dit project van harte welkom!

Meer weten? Stuur dan een mail naar cmshelmond@gmail.com of gebruik onderstaand formulier.

Bericht verzonden!

Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Uitvoering 

zaterdag 26 maart 2022

zaterdag 30 april 2022

zaterdag 28 mei 2022

vrijdag 24 juni 2022

zaterdag 24 september 2022

zaterdag 29 oktober 2022

zaterdag 26 november 2022

zaterdag 14 januari 2023

zaterdag 28 januari 2023

zondag 5 februari 2023

18:30 - 20:00

18:30 - 20:00

18:30 - 20:00

18.30 - 20.00

18:30 - 20:00

18:30 - 20:00

18:30 - 20:00

17:00 - 18:15

18:30 - 20:00

middag

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Sint Jozefkerk, Helmond

Repetitieschema project "Polyfonie door de eeuw(en) heen"

Copyright © 2022 
Sint Jozefkoor Helmond