top of page

De Capella Musica Sacra legt zich toe op het uitvoeren van de geestelijke polyfone muziek. Het repertoire bestaat veelal uit werken uit de vijftiende en zestiende eeuw van componisten zoals Byrd, Palestrina, des Prez en Victoria. Maar ook muziek van recentere - niet alledaagse - componisten staan op het programma. Zo heeft het koor de St. Joris mis van Herman Finkers meerdere malen uitgevoerd.

Het koor is opgericht in 2007 en voortgekomen uit de polyfone geleding van het Sint Jozefkoor waarvan de meerstemmige traditie teruggaat naar de jaren ‘30 van de vorige eeuw. De primaire doelstelling van de Capella is het waarborgen van de continuïteit van de polyfonie in de St. Jozefkerk tijdens de kerkelijke Hoogfeesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

Meer weten? Stuur dan een mail naar cmshelmond@gmail.com.

bottom of page