top of page

Capella Musica Sacra

De Capella Musica Sacra legt zich toe op het uitvoeren van de geestelijke polyfone muziek. Het repertoire bestaat veelal uit werken uit de vijftiende en zestiende eeuw van componisten zoals Byrd, Palestrina, des Prez en Victoria. Maar ook muziek van recentere - niet alledaagse - componisten staan op het programma. Zo heeft het koor de St. Joris mis van Herman Finkers meerdere malen uitgevoerd.

Het koor is opgericht in 2007 en voortgekomen uit de polyfone geleding van het Sint Jozefkoor waarvan de meerstemmige traditie teruggaat naar de jaren ‘30 van de vorige eeuw. De primaire doelstelling van de Capella is het waarborgen van de continuïteit van de polyfonie in de St. Jozefkerk tijdens de kerkelijke Hoogfeesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

In 2022 zal het koor zich in het kader van het 100-jarig jubileum van het Sint Jozefkoor gaan richten op het project Polyfonie door de eeuw(en) heen: een uitvoering van meerstemmige werken zoals die in de afgelopen 100 jaar door het Sint Jozefkoor en de Sint Jozefzangertjes uitgevoerd zijn. 

Meer weten? Stuur dan een mail naar cmshelmond@gmail.com.

Repetitieschema project "Polyfonie door de eeuw(en) heen"

Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie

Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie

Repetitie
Repetitie

Uitvoering 

zaterdag 26 maart 2022

zaterdag 30 april 2022

zaterdag 28 mei 2022

vrijdag 24 juni 2022

zaterdag 27 augustus 2022

zaterdag 24 september 2022

zaterdag 29 oktober 2022

zaterdag 26 november 2022

zaterdag 14 januari 2023

zaterdag 28 januari 2023

zondag 5 februari 2023

18:30 - 20:00

18:30 - 20:00

18:30 - 20:00

18.30 - 20.00

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

16:00 - 20.00

18:30 - 20:30

15.00

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

Theo Driessen Instituut, Helmond

St. Lambertuskerk, Helmond

St Jozefkerk, Helmond

Copyright © 2023 
Sint Jozefkoor Helmond

bottom of page