top of page

100 jaar Sint Jozefkoor

In 2022 bestaat het Sint Jozefkoor 100 jaar. Een goede reden om feest te vieren. De huidige 16 leden verzorgen iedere zondag de gregoriaanse gezangen tijdens de hoogmis van half 10 in hun kerk. Dit jaar zijn ze voor het derde jaar op rij op tv te zien en te horen. 

 

Het Sint Jozefkoor heeft grootse plannen voor een passende viering van haar eeuwfeest. Plannen maken kost niets. Ze werkelijk ten uitvoer brengen, vraagt meer dan het koor zelf kan opbrengen. Daarom wordt gezocht naar financiële ondersteuning, zodat het niet blijft bij mooie ideeën. De aanleiding is uniek. Een gregoriaans kerkkoor wat een eeuw meegaat en nog elke zondag zingt, is enig in zijn soort.

 

Wij willen u vragen om begunstiger te worden. Als u het gregoriaans en het Sint Jozefkoor in het bijzonder een warm hart toedraagt en u geeft gul, dan werkt u mee aan de realisatie van o.a.:

  • jubileummis gezongen door zoveel mogelijk gregoriaanse koren

  • concert met gregoriaans uit het Helmondse Vesperale van Margriet van Cortenbach en meerstemmige en instrumentale muziek uit die periode

  • uitbrengen van een CD met gezangen uit het Vesperale, samen met een DVD over de achtergronden van dit handschrift

  • orgelconcert afgewisseld met gregoriaans

  • expositie van oude handschriften

  • uitgave van een jubileumboek, waarin opgenomen de geschiedenis van 100 jaar Sint Jozefkoor in woord en beeld

 

U kunt op vele manieren geven en daarmee de genoemde initiatieven ondersteunen:

  • bijvoorbeeld door een jaarlijkse automatische overboeking in 2020, 2021 en 2022

  • door een maandelijkse automatische overboeking van enkele euro’s in 2020, 2021 en 2022

  • door een eenmalige bijdrage  

  • of door een bijdrage in enveloppe te overhandigen aan iemand van het koor

U kunt uw keuze kenbaar maken door gebruik te maken van ons aanmeldingsformulier. Zie knop onderaan de pagina.

Vanaf een totaalbedrag van € 75,- krijgt u het jubileumboek en wordt u uitgenodigd voor de concerten.

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer  NL90 RABO 0354 3934 64

                                                                                                 t.n.v. W. van Hugten inzake eeuwfeest Sint Jozefkoor.

 

Wilt u bij de omschrijving uw e-mailadres (eventueel uw woonadres) vermelden indien u geen gebruik maakt van ons  aanmeldingsformulier?

Met dank en vriendelijke groet,

Hans van Saaze, voorzitter

Klik hier om aan te melden
bottom of page