Missa cum Multitudine

Missa cum Multitudine 15 oktober 2022
Inschrijfformulier voor koren

Frequentie van zingen
Voorkeuren

Bedankt voor uw inzending! Wij nemen na 1 september contact met u op over de definitieve indeling van de Mis.

Copyright © 2022 
Sint Jozefkoor Helmond