top of page

Een concert van zes eeuwen muziekhistorie

Naast het gregoriaans kende het Sint Jozefkoor sinds 1930 een polyfone traditie. Zo werd al in 1932 de 6-stemmige Missa Papae Marcelli van Palestrina door de KRO-radio uitgezonden vanuit de St. Jozefkerk. Josquin des Prez was een andere favoriete componist voor het koor als het over polyfonie gaat. Gregoriaans wordt per definitie eenstemmig gezongen zonder begeleiding. Polyfonie is eveneens zonder begeleiding maar zoals het woord het zegt: veelstemmig. Het verschil met meerstemmige zang is dat bij polyfonie alle stemsoorten (sopraan, alt, tenor en bas) gelijkwaardig opereren en dus geen enkele stemsoort onderdoet voor de ander. De onafhankelijke partijen lijken zelfs hun eigen weg te gaan, terwijl bij meerstemmigheid meerdere partijen dienend, begeleidend of aanvullend zijn voor de leidende stem. Onder elkaar staand en gelijk opgaand zoals in meerstemmigheid gaat echter nauwelijks op voor polyfonie. De dubbelzinnige titel van het concert Polyfonie Door De Eeuw(en) Heen is met opzet zo gekozen. Er is namelijk geput uit wat het koor in de periode 1922-2022 ook werkelijk gezongen heeft. Het meervoud van eeuw duidt op de voorbije eeuwen waarin de betreffende componisten leefden, vanaf de veertiende eeuw tot aan de twee nog levende componisten van onze eeuw, John Rutter en Herman Finkers.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capella Musica Sacra en projectleden
Sinds 2007 zingt het Sint Jozefkoor uitsluitend gregoriaans. Om toch de polyfone traditie met Kerstmis, Pasen en Pinksteren te kunnen waarborgen werd in 2007 een nieuw koor gevormd onder de naam Capella Musica Sacra. Formeel staat dit koor los van het Sint Jozefkoor, ofschoon doelstelling en historie een natuurlijke binding vormen. Bij de twee eerdere evenementen droegen de leden van het Sint Jozefkoor het geheel, nu is bewust gezocht naar oud-leden van het Sint Jozefkoor en St. Jozefzangertjes en andere belangstellenden om met de Capella Musica Sacra en samen met enkele huidige leden van het Sint Jozefkoor een projectkoor te vormen.

 

Niet alleen zang
In het concert van 5 februari zijn naast de polyfonie ook meerstem
mige zang en instrumentale stukken te horen en worden een aantal werken begeleid. Voor de instrumentale invulling tekenen Jan van de Laar op orgel, Inge Smulders, Carmina Fernandez en Angela Neijmeijer-Leloux op viool, Wilbert Neijmeijer op cello en Leo Caspers op contrabas. Het concert staat o.l.v. Jo Hennen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmaboekje
Iedere bezoeker van het concert ontvangt gratis, zolang de voorraad strekt, het kleurrijke programmaboekje. In dit bewaarboekje van 40 pagina’s is o.a. terug te vinden wanneer het betreffende stuk in de periode 1922-2022 gezongen is en wordt het verder toegelicht. Over elke componist zijn wetenswaardigheden vermeld. Een vertaling van de veelal Latijnse teksten is voorhanden. Hier
onder kunt het  programmaboekje al inzien (klik op knop bekijk het programma).

2023-1080.JPG
2023-1075.JPG

Het projectkoor o.l.v. Jo Hennen

Foto: Bert Keet

Uitvoering van het lento uit strijkkwartet nr.12 van Antonin Dvorak met v.l.n.r. Inge Smulders, Carmina Fernandez, Angela Neijmeijer-Leloux en Wilbert Neijmeijer.

Foto: Bert Keet

A5 Flyer POLYFONIE DOOR DE EEUW(EN) HEEN v4.jpg

Capella Musica Sacra & projectleden

o.l.v. Jo Hennen

m.m.v.

Jan van de Laar - orgel

Inge Smulders - viool

Carmina Fernandez - viool
Angela Neijmeijer-Leloux - altviool
Wilbert Neijmeijer - cello
Leo Caspers - contrabas

Sopranen

Diane Bastiaans

Maud Brugmans

Maartje Kokx

Yvonne Leenen

Feli Platzer

Hélène van Stratum

Petra van Veghel

Tenoren

Martin Bastiaans

Steven Grevink

Martien van den Hoven

Leontain van Lieshout

Hans van Saaze

Alten

Ingrid Amersfoort

Cora Bastiaans

Noor Kan

Fettje Suijs

Karin Teulings

Maya van de Water

Cora van Nieuwenburg

Bassen

Harry Bootsma

Henri Hendriks

Marcel Kevenaar

Jos Leenen

Joris van Saaze

20230330 Afbeelding intro voor video op webpagina.JPG
bottom of page