top of page

Gregoriaanse Kring Helmond

Gregoriaanse Kring Helmond

Kennismaking met de Gregoriaanse Kring

Op zondag 23 april om 15.00 uur ontvangt Jos Leenen, dirigent van het Sint Jozefkoor graag belangstellenden in de St. Jozefkerk in Helmond om kennis te maken met de Gregoriaanse Kring Helmond  en samen zingend aan de slag te gaan. Deze eerste bijeenkomst is vrij toegankelijk. Naar ervaring en achtergrond wordt niet gevraagd. De geroutineerde zanger is net zo welkom als wie zich een onbeschreven blad waant. Het enige wat tot aanbeveling strekt, is open staan voor het gebodene. 
De kring van zo’n 15 tot 20 mannen en vrouwen die zich letterlijk zal vormen rondom de doopvont achter in de St. Jozefkerk geeft om 15.00 uur haar eerste klanken prijs. De geweldige akoestiek juist op die plek zal er toe bijdragen dat ieder zich kan laven aan de inspiratiebron die het gregoriaans in zich draagt. Men is welkom vanaf 14.45 uur en om 16.30 uur sluit deze eerste kennismaking. Voor wie het naar meer smaakt, kan aangeven wel te voelen voor volgende maandelijkse kringen.
De kerk is tijdens de kringactiviteit eventueel vrij toegankelijk voor toehoorders, mits in- en uitloop geruisloos verloopt. 

Werkwijze

 

De dirigent is gewend om te werken juist niet vanuit theoretische kennis, maar vanuit het praktisch samen zingen. In plaats van met ingewikkelde termen wordt er gestrooid met klank. “Zingen is beleving,” volgens Jos Leenen. “Als je ontvankelijk bent, heb je grote kans dat je een onvermoede diepgang zult ervaren. Tekst en melodie geven gestalte aan de interpretatie en sturen de voordracht. Dat sturen en bijsturen is dan aan mij en ik ben tevreden als er uitgehaald wordt wat erin zit. Niet meer, maar zeker niet minder. Dat geeft voldoening. De wisselwerking tussen Latijnse tekst en melodie heeft het in zich om verstilling op te roepen. Klinkt dit alles misschien nog wat hoogdravend, dan is het louter plezier in samen zingen al ruimschoots voldoende om mee te komen doen.” 

 

Wie zich aanmeldt via het inschrijfformulier (zie onder) weet of er plek is op 23 april. Voor deze gelegenheid krijgt iedereen de gezangen ter plekke (een keuze uit de Paastijd). Wie aan het vervolgtraject deelneemt, krijgt de gezangen vooraf toegezonden. 
 

23 april 2023

Helmond

deelname gratis

Copyright © 2023 
Sint Jozefkoor Helmond

bottom of page