top of page

Wegens omstandigheden is de Gregoriaanse Kring Helmond tijdelijk stopgezet. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar ons (sintjozefkoorhelmond@gmail.com).

Gregoriaanse Kring Helmond

Uitzending DitisHelmond Klassiek 16 april
00:00 / 09:19
Klik hier voor data en inschrijven

Gregoriaanse Kring in de St. Jozefkerk

Iedere 3e zondag van de maand van 15.00 tot 16.30 ontvangt Jos Leenen, dirigent van het Sint Jozefkoor belangstellenden in de St. Jozefkerk in Helmond om samen zingend met het gregoriaans aan de slag te gaan. Naar ervaring en achtergrond wordt niet gevraagd. De geroutineerde zanger is net zo welkom als wie zich een onbeschreven blad waant. Het enige wat tot aanbeveling strekt, is open staan voor het gebodene. 
De kring van mannen en vrouwen die zich letterlijk zal vormen rondom de doopvont achter in de St. Jozefkerk geeft om 15.00 uur haar eerste klanken prijs. De geweldige akoestiek juist op die plek zal er toe bijdragen dat ieder zich kan laven aan de inspiratiebron die het gregoriaans in zich draagt. De kerk is tijdens de kringactiviteit eventueel vrij toegankelijk voor toehoorders, mits in- en uitloop geruisloos verloopt. 

Werkwijze

 

De dirigent is gewend om te werken juist niet vanuit theoretische kennis, maar vanuit het praktisch samen zingen. In plaats van met ingewikkelde termen wordt er gestrooid met klank. “Zingen is beleving,” volgens Jos Leenen. “Als je ontvankelijk bent, heb je grote kans dat je een onvermoede diepgang zult ervaren. Tekst en melodie geven gestalte aan de interpretatie en sturen de voordracht. Dat sturen en bijsturen is dan aan mij en ik ben tevreden als er uitgehaald wordt wat erin zit. Niet meer, maar zeker niet minder. Dat geeft voldoening. De wisselwerking tussen Latijnse tekst en melodie heeft het in zich om verstilling op te roepen. Klinkt dit alles misschien nog wat hoogdravend, dan is het louter plezier in samen zingen al ruimschoots voldoende om mee te komen doen.” 

bottom of page