top of page
De St. Jozefzangertjes

Op 1 augustus 1929 krijgt Theo Driessen een vaste aanstelling op de St. Jozefschool. Met niet meer bagage eerder dat  jaar opgedaan bij de Ward-cursus, maar wel met het gevoel goud in handen te hebben begint hij in het nieuwe schooljaar vol geestdrift om het geleerde toe te passen. Na schooltijd leert hij aan 15 jongens meteen weg wat hij, nog steeds cursus volgend, leert. Omdat het leren zingen bij de eerste 15 jongens zo goed werkt, wordt de Wardmethode geïntroduceerd waar hij thuishoort: in de school.

Al snel zingt deze groep van jongens van de St. Jozefschool onder leiding van Driessen mee in de mis met het Sint Jozefkoor. Hoe snel de jongens zich met de Ward-methode ontwikkeld hebben, blijkt wel uit het feit dat ze al in staat zijn om in 1931 samen met de heren van het Sint Jozefkoor de 6-stemmige Missa Papae Marcelli van Palestrina te zingen.  Vanaf 1934 wordt de Hoogmis door de parochianen gezamenlijk gezongen. Om de kerkganger vertrouwd te maken met de gezangen, krijgen ze directe ondersteuning van de jongens. Naast elke bank wordt een zangertje opgesteld. Als de volwassene nu maar goed luistert naar de voorzanger, dan komt alles goed. Binnen de kortste keren zingen ze niet meer na, maar vooral mee. Het ideaal van de volkszang is bereikt: betrokkenheid van elke kerkganger.

Naast de wekelijkse verzorging van de Hoogmis in de St. Jozefkerk, maken de zangertjes uit de St. Jozefkerk in de jaren ’30 naam door het verzorgen van demonstraties op vele plaatsen in het land. Bij het 10-jarig bestaan in 1939 staat op het programma van het feest voor het eerst de naam St. Jozefzangertjes vermeld. Vanaf dan beschikken de jongens of knapen of zangertjes over een eigen naam. Na de Tweede Wereldoorlog komen daar ook reizen bij naar onder andere Parijs en Bern, waar de St. Jozefzangertjes veel lof oogsten voor hun zangprestaties. Het Sint Jozefkoor profiteert van de zangopleiding die de leerlingen van de St. Jozefschool krijgen en waarvan een belangrijk deel via de St. Jozefzangertjes doorstroomt naar het Sint Jozefkoor. In de jaren vijftig telt het jongens- en herenkoor op een gegeven moment zelfs meer dan 150 leden.

Begin jaren ’70 wordt de leiding van St. Jozefzangertjes overgenomen door Silvère van Lieshout en Jos Leenen, twee jonge onderwijzers aan de St. Jozefschool. Zij zorgen in 1972 weer voor nieuwe aanwas voor de zanglessen na schooltijd. In totaal wordt er dan aan meer dan 70 jongens na schooltijd zangles gegeven. In de jaren daarna, vanaf 1975 komen er ook meisjes bij, maken de St. Jozefzangertjes tijdens de schoolvakantie ook weer buitenlandse reizen. De zangertjes verzorgen wekelijks de vaste gregoriaanse gezangen in de Hoogmis. Tijdens hoogfeesten wordt samen met de leden van het Sint Jozefkoor meerstemmig gezongen. Daarnaast worden in en buiten Helmond liturgische dramaspelen ten gehore gebracht en concerten gegeven, waaronder de uitvoering van passionen in de jaren ’80.

SJZ -Johannes Passion St. Lambertuskerk (1).jpg

1990: uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach in de Lambertuskerk.

In diezelfde jaren ’80  begint er langzamerhand een afstand te groeien tussen de liturgische taak in de parochie en het concertmatige. Bij het bestuur van de St. Jozefzangertjes heerst ondertussen de opvatting dat de binding met de St. Jozefkerk belemmerend werkt op het enthousiasme om mee te doen. Misschien met een kern van waarheid, kinderen staan niet te trappelen om bij een kerkkoor te gaan, maar het staat toch wel haaks op wat Theo Driessen voorstond. Vanaf 1990 zijn de St. Jozefzangertjes niet meer actief als kerkkoor. Een deel van de kinderen sluit zich nog wel aan bij het Sint Jozefkoor onder de naam “de sopranen van het Sint Jozefkoor”. De St. Jozefzangertjes gaan verder als concertkoor en veranderen hun naam in 1992 in het Helmonds Vocaal Ensemble.

SJZ 1939.JPG

De St. Jozefzangertjes in de jaren '30 bij de hoofdingang van de St. Jozefkerk.

SJZ demonstratie_edited.jpg

Demonstratie in Haarlem.

SJZ Parijs.jpg

1946: in Parijs op uitnodiging van de UNESCO.

Met Theo Driessen voor de St. Jozefkerk rond 1950.

SJZ 1975.jpg

1975: de zangertjes vlak voor hun reis naar Engeland.

Visitatio Sepulchri.jpg

Opvoering van het middeleeuws Paasspel Visitatio Sepulchri eind jaren '70.

SJZ - 60-jarig jubileum 1989.jpg

1989: viering van het 60-jarig jubileum.

Speelfilms

Vanaf 1973 gingen de St. Jozefzangertjes ieder jaar op zomerkamp. Als onderdeel van de creatieve activiteiten tijdens die zomerkampen zijn er gedurende de jaren vijf speelfilms gemaakt.

Klik op de afbeeldingen om een film te bekijken:

bottom of page