top of page
20231207 Weekblad De Loop - webpagina.jpg
20231019 De Loop 19 oktober 2023 - afbeelding voor website.jpg
20231005 Afsluiting jubileumjaar - De Loop 5-10-2023 - afb website.jpg
20230604 Afbeelding artikel VvLL mei 2023.JPG
20230517 De Loop 17 mei 2023.JPG
20230512 De Loop 12 mei 2023 - afbeelding voor webpagina.JPG
20230406 De Loop 7 april 2023 - afbeelding voor webpagina.jpg
20230317 De Loop 17-3-2023 Afbeelding website.jpg
20230310 De Loop - pagina 9.jpg
Afbeelding artikel ED 2-2-2023.JPG
20230203 De Loop 3 februari 2023 - afbeelding website.jpg
20221105 ED - Clash of Times.jpg
20221027 Weekblad de Loop - 28 oktober 2022.JPG
Weekblad De Loop - 21 oktober 2022.JPG
Katholiek Nieuwsblad 7 oktober 2022.jpg
20220922 Eeuwfeest Sint Jozefkoor - De Loop 22-9-2022.JPG
20220808 Afbeelding ED Aug 2022.JPG
20211125 Weekblad de Loop - afbeelding webpagina.jpg
20200515 Afbeelding De Loop feb 2020.JPG
20191129 Weekblad de Loop - afbeelding webpagina.jpg
20200514 Afbeelding NRC Next Dec 2018.JP

Op zondag 26 november 2023, tevens feest van Christus Koning en het einde van het kerkelijk jaar, vierde het Sint Jozefkoor het traditionele Ceciliafeest. Frans van de Leur vierde bij deze gelegenheid zijn 70-jarig jubileum als kerkkoorzanger.

 

Weekblad De Loop - 7 december 2023

Op zondag 8 oktober sloot het Sint Jozefkoor uit Helmond het jubileumjaar af met een pontificale Hoogmis in de St. Jozefkerk. Naast de toch al bijzondere concerten en vieringen in het afgelopen feestjaar kreeg deze afsluiting een onverwacht gouden randje.

Weekblad De Loop - 19 0ktober 2023

Met voldoening kan het Sint Jozefkoor uit Helmond terugkijken op een rijk gevuld jubileumjaar begonnen op 13 oktober 2022,  precies 100 jaar na de oprichting van het koor. Een vijftal vieringen en concerten,  waarbij het koor zich anders presenteerde dan in de wekelijkse zondagsmis,  voerden de boventoon. Dit weekblad besteedde er elke keer ruimschoots aandacht aan. Voor wie een gebeurtenis gemist heeft of er wel bij was en alles nog eens wil terugluisteren en teugkijken, is de eigen website aan te bevelen (www.sintjozefkoorhelmond.nl). Van het speciale jubileumboek: Om het Vuur Brandend te Houden, zijn nog slechts enkele exemplaren voorradig. Het boek pretendeert meer te zijn dan koorgeschiedenis, omdat het maatschappelijke veranderingen (geloof, huisvesting, economie, arbeidersbeweging, onderwijs, generatiekloof) gedurende 100 jaar op de voet volgt en die ontwikkelingen in het licht zet van nationale en internationale gebeurtenissen. 

Weekblad De Loop - 5 0ktober 2023

De St. Jozefparochie te Helmond, haar kerk en haar koor ontstonden honderd jaar geleden. En dat is gevierd. De parochie werd gesticht in 1921 en ging twaalf jaar geleden op in de parochie Heilige Lambertus, die grote delen van Helmond beslaat.

Vereniging voor Latijns Liturgie

Bulletin  nr. 142, mei 2023

Aandacht voor het eeuwfeest en de Messe des Paroisses in het AVRO-TROS programma De Klassieken op Radio 4. Inclusief opname Kyrie VIII.

Radio 4 - 2 juni 2023

Messe des Paroisses van François Couperin met Wout van der Linden op het Robustelly-orgel en Sint Jozefkoor Helmond onderleiding van Jos Leenen, 3 juni 20.00 uur in de  Lambertuskerk in Helmond.
Het jubilerende Sint Jozefkoor heeft concerten altijd op de tweede plaats gesteld. Elke zondag de hoogmis zingen, daar gaat het om. Dit beschouwen de koorleden als hun werkelijke  opdracht, niet omdat ze zich verplicht voelen, maar omdat ze het niet laten kunnen. Met deze gezonde instelling is het koor er dan ook in geslaagd om de 100 jaar te halen. 

Weekblad De Loop - 17 mei 2023

HELMOND | Met voldoening kan worden teruggekeken op zondagmiddag 23 april toen een twintigtal mensen in de St. Jozefkerk letterlijk in een kring rondom de doopvont met elkaar kennismaakten en zich laafden aan het gregoriaans. Het was opvallend hoe vlot de groep tot elkaar kwam en er soms uitbundig, of juist ingekeerd gezongen werd.

Weekblad De Loop - 12 mei 2023

Was ik een argeloze voorbijganger geweest, op weg naar de Poolse supermarkt een paar straten verderop, dan was ik me rot geschrokken. In de bossen bij Stiphout had ik al mensen gezien met hondjes en honden, sommigen reden op paard, er waren hardlopers en wielrenners, anderen liepen van hun auto naar de velden van SV Stiphout Vooruit - en dan dwars door slaperig Helmond heen fietsend was ik om half tien bij de Sint Jozefkerk.

Weekblad De Loop - 7 april 2023

HELMOND | In het kader van haar 100-jarig bestaan timmert het Sint Jozefkoor al vanaf oktober 2022 behoorlijk aan de weg. Het koor heeft een aantal drukbezochte bijeenkomsten  gerealiseerd, die volledig afwijken van haar gangbare activiteit (dit is het wekelijks zingen in de Sint Jozefkerk in een liturgische setting). Het thema passend bij 100 jaar Sint Jozefkoor luidt dan ook: Gregoriaans Anders.

Weekblad De Loop - 17 maart 2023

Als je feest viert, dan moet je dat goed doen. Dat geldt ook voor het 100-jarig Sint Jozefkoor wat al vanaf oktober 2022 haar jubileumjaar inzette en tot en met oktober 2023 nog komt met diverse evenementen. Een goed feest houd je niet bij jezelf, maar je draagt het naar buiten. Je nodigt veel mensen uit, je doet de dingen waar je goed in bent en zorgt voor uitdagingen. Het thema van het feestjaar is niet voor niets: gregoriaans, anders! Er staan nog wat dingen op stapel tot het Sint Jozefkoor in oktober een punt zet achter een nu al bewogen jubileumjaar. Maar laten we niet te veel vooruitlopen op wat er in het verschiet ligt. Daarover valt op de website al voldoende te lezen: www.sintjozefkoorhelmond.nl.

Weekblad De Loop - 10 maart 2023

Zondag viert het Sint Jozefkoor haar honderdste verjaardag met een concert in de Sint Jozefkerk met Polyfone muziek ‘Door de eeuw en eeuwen heen’. ,,Wie weet maakt deze muziek weer iets wakker.”

‘Zing! Zing zonder omkijken, rakel het verleden niet op, zing zonder vrees voor vandaag. Blaas nieuw leven in, zing onbevangen de toekomst in om het vuur brandend te houden’. Sla je het jubileumboek van het Helmondse Sint Jozefkoor open, dan zijn dit de eerste woorden die je leest. Honderd jaar Sint Jozefkoor zijn samengevat in dit motto, een paar poëtische zinnen die anno nu nog net zo actueel zijn als toen.

Eindhovens Dagblad - 3 februari 2023

In het kader van het 100-jarig bestaan van het Sint Jozefkoor vindt in de St. Jozefkerk in Helmond op zondagmiddag 5 februari om 15.00 uur het derde evenement plaats. Bij het eerste, op 15 oktober 2022, de Missa cum Multitudine, stond het gregoriaans en het Sint Jozefkoor volledig centraal en op 6 november bij de Clash of Times was het gregoriaans uit het Helmondse Vesperale van 1536 het uitgangspunt met daarnaast instrumentale en meerstemmige muziek uit diezelfde tijd. Daar haaks op staande voerde tegelijk met het serene gregoriaans de improvisatie op saxofoon letterlijk de boventoon. Het nu volgende evenement tapt weer uit een heel ander vaatje....

Weekblad De Loop - 3 februari 2023

Dit jaar bestaat het Sint Jozefkoor 100 jaar. De feestelijkheden zijn inmiddels in volle gang en zullen tot oktober 2023 duren. De openingsviering op 15 oktober in de St. Jozefkerk met vele gastkoren en een bomvolle kerk was indrukwekkend. Het boek: Om het Vuur Brandend te Houden is op die dag gepresenteerd. Bij de Ganzenveer zijn nog enkele exemplaren voorradig. De Clash of Times, een gedurfd concert op 6 november, leverde eveneens een overvolle kerk op. Het eerstvolgende concert zal nog even op zich moeten laten wachten tot 5 februari 2023. In de tussenperiode is het koor weer overgegaan tot de orde van de dag, dat wil zeggen dat de zondagse verzorging met gregoriaanse zang in de St. Jozefkerk voorop staat. Afgelopen zondag werd het jaarlijkse Ceciliafeest door het koor gevierd.

Weekblad De Loop - 2 december 2022

Normaal legt het koor zich toe op het zingen van de mis, maar voor een keer doet het 100-jarige Sint Jozefkoor het compleet anders. Morgen geven de leden een concert samen met saxofonist en cellist Jo Hennen.

Eindhovens Dagblad - 5 november 2022

Hartverwarmend was het, de Missa cum Multitudine, inderdaad een Mis met Velen in een bomvolle St. Jozefkerk op 15 oktober. Amper bekomen van deze overweldigende viering, waarbij het jubilerende Sint Jozefkoor met 8 gastkoren, vele genodigden en parochianen gezamenlijk het gregoriaans uit-zongen op de plek waar het bij uitstek thuishoort, in de liturgie, kondigt zich nu alweer een nieuw hoogtepunt aan, maar dan van een heel andere orde: De Clash of Times op zondag 6 november om 15.00 uur in de St. Jozefkerk. Het concert is gratis toegankelijk.

Weekblad De Loop - 28 oktober 2022

HELMOND | In de afgelopen 100 jaar zong het kerkkoor van de St. Jozefparochie in Helmond vrijwel onafgebroken tijdens de zondagse hoogmis de Gregoriaanse gezangen. Het was de mis die op zondag altijd druk werd bezocht, omdat er ook soms kon worden meegezongen. Wie van de leerlingen, die op de St. Jozefschool onderwijs kregen, heeft niet bij de St. Jozefzangertjes meegezongen? Een mooie herinnering uit mijn eigen tijd op de St. Jozefschool in de jaren 50. Als je dan bij Theo Driessen, oprichter van het St. Jozefkoor, in de klas zat of bij Hein Houet de organist van de kerk, dan zat je als er een huwelijksmis was of een begrafenis, altijd in het zangkoor, want beide heren moesten er dan ook bij zijn en gingen de leerlingen dus ook mee.

Weekblad De Loop - 21 oktober 2022

Al honderd jaar luisteren de leden van het Sint-Jozefkoor de Missen in de gelijknamige Helmondse parochiekerk op met gregoriaans gezang, zonder een zondag over te slaan. “Wij willen geen applaus: we zingen ter ere Gods.”

Een honderdjarig jubileum van een kerkkoor is allerminst een unicum in Nederland: er zijn heel wat koren ouder dan het Helmondse Sint Jozefkoor, dat op 13 oktober precies een eeuw bestaat. Een honderjarig koor dat enkel gregoriaans zingt, is echter al een stuk zeldzamer, en een koor dat dat ook nog eens iedere zondag en elk hoogfeest in dezelfde kerk doet, is al helemaal uitzonderlijk.

Katholiek Nieuwsblad - 7 oktober 2022

Al 100 jaar vrijwel onafgebroken zingt het kerkkoor van de St. Jozefparochie in Helmond tijdens de zondagse mis de gregoriaanse gezangen. In oktober start het jubileumjaar van het Sint Jozefkoor wat zal duren tot oktober 2023. Met diverse koren uit Nederland, parochianen, genodigden en iedereen die belangstelling heeft wordt op zaterdag 15 oktober om 12.00 uur in de St. Jozefkerk de Missa cum Multitudine gevierd, een Mis met Velen. Om 14.30 uur ontvangt de burgemeester bij een feestelijke bijeenkomst in de Fonkel als eerste het speciale jubileumboek.

Weekblad De Loop - 22 september 2022

Het Helmondse Sint Jozefkoor heeft een roemruchte geschiedenis, vooral dankzij de eertijds (inter)nationaal befaamde St. Jozefzangertjes. Nu glorieert het bijna 100-jarige koor vooral in de wekelijkse hoogmis.

Eindhovens Dagblad / Brabant pers - 8 august 2022

HELMOND - Volgend jaar bestaat het Sint Jozefkoor 100 jaar. Dat zal met allerlei feestelijkheden omgeven worden. Er komt onder andere een boek over de bijzondere geschiedenis van dit unieke koor. Laten we hopen dat volgend jaar corona geen spelbreker meer zal zijn, zoals dat voor vele bijeenkomsten wel het geval was.

Weekblad De Loop - 25 november 2021

In je eentje, maar niet alleen. Zonder elkaar. Oproep aan alle koren en orkesten en aan alle fanfares, harmonieën, popobandjes. Kortom aan allen die samen muziek maken. 

Weekblad De Loop - 27 maart 2020

In 2022 bestaat het Sint Jozefkoor 100 jaar. De huidige 16 leden verzorgen nog iedere zondag de gregoriaanse gezangen tijdens de hoogmis van half tien in hun kerk.

Weekblad De Loop - 14 februari 2020

Het Sint Jozefkoor bestaat bijna 100 jaar (opgericht 13 oktober 1922). De meeste van de huidige 16 leden zijn als kind begonnen bij de Sint Jozefzangertjes van Theo Driessen. Geen wonder dat er dus regelmatig jubilea waren. Ze repeteren nu nog steeds elke zaterdag in het Theo Driessen Instituut en zingen elke zondag in de Sint Jozefkerk.

Weekblad De Loop - 29 november 2019

Het orgel speelt, de kerkgangers, voornamelijk oude mensen, zoeken hun plaats in de banken. Een gewone zondagochtend in de rooms-katholieke Sint Jozefkerk in Helmond. De zoete geur van tientallen brandende kaarsen. Dan, van achter in de kerk: zingende mannenstemmen.  Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit? (Als Gij acht slaat op ongerechtigheden, Heer, Heer wie zal dan standhouden?)

NRC Next - 3 december 2018

Kyrie eleison, Grieks voor 'Heer ontferm U'. Deze woorden zijn vaak als eerste regel in een smeekgebed te horen tijdens een rooms-katholieke mis. Een koorzanger die onderlegd is in gregoriaanse zang, weet ze wel met de juiste klank te zingen tijdens een eucharistieviering. Dit geldt meestal niet voor de doorsnee kerkbezoeker. Toch raakten de kerkgangers in de Helmondse St. Jozefkerk gisterochtend met hun zoetgevooisde stemmen de juiste toon. En dat kon heel Nederland zien op KRO-NCRV, dat zeven eucharistievieringen uitzendt, waaronder die in de markante kerk aan de Helmondse Tolpost.

Eindhovens Dagblad - 26 februari 2018

20200515 Afbeelding De Loop aug 2014.JPG

Het jubilerende Sint Jozefkoor zal zaterdagmiddag 27 september het eerste exemplaar van de heruitgave van een handschrift uit 1536 aanbieden aan de stad Helmond. Wethouder Frans Stienen neemt het boekwerk in ontvangst. Het betreft het Vesperale van Margriet van Cortenbach waarvan het origineel veilig ligt opgeborgen in het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven.

Weekblad De Loop - 29 augustus 2014

20140314 Jozefkoor naar Rome - afbeelding webpagina.jpg

Het St. Jozefkoor uit Helmond bestaat dit jaar 90 jaar. Al die jaren zingt het koor, onafgebroken, elke zondag om half tien de mis in de St. Jozefkerk. De koorleden doen dat pro Deo, letterlijk voor God, als ze in de eredienst hun Gregoriaanse gezangen ten gehore brengen. Het aanstaande weekend worden de koorleden voor één keer vervangen door het dameskoor, zij ondernemen namelijk een reis naar Rome.

Weekblad De Loop - 14 maart 2014

20200515 Afbeelding ED Dec 2010.JPG

Veel kerkkoren zingen af en toe Gregoriaans, maar de echte, kwalitatief hoogstaande Gregoriaanse koren zijn in dit deel van Brabant zo langzamerhand op de vingers van één hand te tellen. Gezien de voortgaande ontkerkelijking is het de vraag of ze nog een lang leven is beschoren. Toch wordt er ook gesproken over een hernieuwde belangstelling voor het Gregoriaans. Hoe het ook zij, elke zondagmorgen en tijdens de nachtmis met Kerstmis klinkt als vanouds de zang van het St. Jozefkoor in Helmond.

Eindhovens Dagblad - 15 december 2010

20200515 Afbeelding VvLL juli 2010.JPG

De mis in de Helmondse Sint Jozefkerk loopt ten einde. De laatste tonen van de slotzang sterven weg.... "géén applaus alstublieft!". Een kerkkoor zingt lof aan God, dient niet om de gelovigen te vermaken. Geen uitvoering, geen optreden, geen divertissement, maar dienen. Ziedaar de kern van het Sint Jozefkoor in Helmond, met zijn huidige dirigent Jos Leenen.

Vereniging voor Latijnse Liturgie - juli 2010

20180226 Terugblik 1e TV-mis - Einhovens Dagblad 26 februari 2018.jpg
bottom of page