top of page
20220910 Affiche McM v3.jpg

Het Sint Jozefkoor uit Helmond viert haar eeuwfeest. Al honderd jaar lang zingt het kerkkoor van de St. Jozefparochie vrijwel onafgebroken iedere zondag tijdens de Hoogmis de vaste en wisselende gregoriaanse gezangen. Wij, de Sint Jozefkoorleden willen op donderdag 13 oktober 2022, precies 100 jaar na de oprichtingsdatum, ons feestjaar openen met een eucharistieviering  in kleine kring. Zo’n eeuwfeest is echter te groots om het alleen bij onszelf te houden. Het voelt daarom als een opdracht, een missie om verbinding te zoeken met andere gregoriaanse kerkkoren in het land om zo met velen onze vreugde en dankbaarheid uit te zingen. Want zou het niet heel bijzonder zijn om zo met zangers van zoveel mogelijk koren uit heel Nederland bij dit eeuwfeest één groot koor te vormen en samen met het voor ons zo vertrouwde gregoriaans de H. Mis op te luisteren? Een Missa cum Multitudine.

 

Voor één keer samen
 
Vandaar dat het Sint Jozefkoor op zoek gaat naar gelijkgestemde gregoriaanse kerkkoren: zangers die net als wij zich ten dienste stellen om tijdens de eucharistie gregoriaans te zingen. Voorwaar, een gewaagd samenkomen. Want zijn er niet net zoveel opvattingen over uitvoeringswijze als er koren zijn? Verscheidenheid hoeft echter niet te verdelen. Eigenheid is zelfs een groot goed. Overtuiging is ongetwijfeld wat ons allen bindt. En als we elke vorm van richtingenstrijd verre van ons laten, eensgezind juist die richting van het zingen kiezen die ons allen zo vertrouwd is, namelijk het zingen als eerbetoon, dan zal daaruit één taal als een gebed opklinken, één geest spreken. Uit de kelen van zovele koren die zich even los weten te maken van hun parochiële opdracht kan dan uit deze eenmalige verbintenis in gezamenlijkheid iets nieuws ontstaan: een nieuw gezang. Daarmee geven we een heel eigen betekenis aan: Cantate Domino, canticum novum.  
 

Grenzen verleggen
 
Als kerkkoren verrichten we binnen onze parochiegrenzen allen hetzelfde goede werk, maar komen we om praktische redenen er niet of nauwelijks toe om voeling met andere koren te houden. Hebben we immers niet ieder op onze parochiële thuisplek onze zingende taak te vervullen op overeenkomende momenten, meestal op de zondagochtend? Toch blijft het vreemd dat we zo weinig weet hebben van elkaar. Zou het niet goed zijn om onze grenzen eenmalig te verleggen? Al is het maar om ons geen roependen in de woestijn te voelen. We zijn met velen, al voelt dat misschien niet altijd zo.  
Laat dan het 100 jaar zingen van het Sint Jozefkoor aanleiding zijn om te doen wat nooit eerder zo gedaan is.  Laat het onze gezamenlijke missie worden om uit te dragen hoe springlevend het gregoriaans in de liturgie nog steeds is. En laten we daarna geïnspireerd weer terugkeren naar  eigen parochie, niet meer louter op onszelf teruggeworpen, maar ons gesterkt en verbonden voelend met een groter geheel. We zijn met velen en dat mogen we weten. 

Uitnodiging

Uit vele richtingen samenkomend willen wij elkaar treffen op dat ene unieke verzamelpunt op zaterdag 15 oktober om 12.00 uur in de St. Jozefkerk om de Missa cum Multitudine te vieren. Om elkaar te versterken, te bemoedigen, om wat ons verbindt te onderstrepen. Wij, de leden van het jubilerende Sint Jozefkoor, zouden het zeer op prijs stellen als u gehoor wilt geven aan onze oproep om deel te zijn van het grotere geheel wat op 15 oktober in Helmond de Missa cum Multitudine viert. Hopelijk voelt u zich aangesproken. Weet u meer dan welkom. De St. Jozefkerk mag voor deze unieke gelegenheid even te klein blijken. 

Gezangen

In deze Mariamaand kiezen we voor de vaste gezangen van Missa IX. Credo I wordt gezongen en ter ere van St. Jozef zal de Hymne: Te Joseph, celebrent klinken. Voor de wisselende gezangen is op deze zaterdag bewust gekozen voor de gezangen van  de daarop aansluitende dag: de  29ste zondag door het jaar, Wereldmissiedag (Gregoriaans Missaal blz. 597 of Graduale Romanum blz. 354). Alle gezangen worden a capella gezongen.

Eenheid in verscheidenheid

We streven naar een Missa cum Multitudine, waarbij de verzamelde koren verspreid in de St. Jozefkerk zoveel mogelijk hun lofzang mogen uitzingen. Na de gezongen intocht door het Sint Jozefkoor wordt de Introitus door allen herhaald. Zo wordt ook het eerste deel van het Graduale en de herhaling na het vers door allen gezongen, net zoals de Alleluia met zijn herhaling na het vers voor allen is. Een koor kan de wens kenbaar maken om het vers van de Alleluia voor haar rekening te nemen. De diverse herhalingen van de Communio worden steeds door een ander koor gezongen en ter afsluiting door allen. Het offertorium wordt door allen herhaald. De volkszang van de vaste gezangen is voor alle koren, terwijl de voorzang desgewenst door afwisselende koren gezongen kan worden. Een en ander zal afhangen van het aantal koren dat zich bereid verklaart voor te willen zingen. 
In het speciale boekje voor deze viering zullen alle gezangen, inclusief alle gezongen korte antwoorden en het Pater Noster opgenomen worden met de precieze verdeling van wie wat voorzingt en van wat door iedereen gezongen wordt. Voor deze gelegenheid zullen daarom de zangboeken niet nodig zijn. Omdat de Sint Jozefkoorzangers op het priesterkoor hun vaste plaats hebben, zullen zij hun gebruikelijke liturgische kleding dragen. Voor de deelnemende koren, die als koor een plek krijgen toegewezen in de kerkbanken, is dit niet vereist.


Velen zijn genodigd

Er zijn uitnodigingen uitgegaan naar alle provincies. Er is als jubileumviering juist gekozen voor zaterdag 15 oktober en niet voor de zondag 16 oktober, omdat veel koren dan weer present zullen zijn in eigen parochie om daar de gezangen van de 29ste zondag te zingen. Het aanvangstijdstip van de H. Mis is zo gekozen dat ook onze gregoriaanse kerkkoren van verder weg de reis naar Helmond zouden kunnen ondernemen om als een grote familie deel uit te maken van deze Missa cum Multitudine

Programma

o    U bent welkom in onze parochiezaal vanaf 10.00 uur voor een kop koffie. 
o    Van 11.00 uur tot 11.45 uur repeteren we gezamenlijk in de kerk.
o    Om 12.00 uur begint de eucharistieviering.
o    Om 13.30 uur wordt u een bescheiden lunch aangeboden in het naast de kerk gelegen Wijkhuis De Fonkel.

Om 14.30 uur zal de burgemeester van Helmond het jubileumjaar officieel openen en krijgt daarbij het eerste exemplaar van het Jubileumboek aangeboden in de grote zaal van De Fonkel. Uw aanwezigheid wordt ook daar op prijs gesteld. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen en wilt u de dirigent Jos Leenen daarover persoonlijk spreken, dan kunt u hem telefonisch bereiken op 06-51254255.

Parkeren St. Jozefkerk - afbeelding.jpg
20220905 Omslag boekje McM voor website_
bottom of page